ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.ΜΑΝΩΛΟΥΔΑΚΗΣ

MD, MSc, LASER BTEC (L5), ASMS, BAPRAS, HESPRAS
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΩΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ MOHS ΚΑΙ LASER ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ